Global Redovsining

Tjänster

Vi erbjuder hjälp med bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationsfrågor, diverse ekonomifrågor, skattefrågor, hjälp vid nystart av företag, företagsöverlåtelser m.m.

Våra Tjänster

För oss är det självklart att våra kunder har behov av mer än en slags tjänst. De som anlitar oss kommer fortsättningsvis bara att behöva en kontaktyta vad gäller ärenden av ekonomisk, administrativ, skattemässig och juridisk karaktär.

Redovisning

Vi sköter er redovisning för aktiebolag, handels- och kommanditbolag, stiftelser, ekonomiska- och ideella föreningar samt för enskilda firmor.

Bokslut

Hantering av bokföring & bokslut för både små och stora företag. Vi ser till att den sköts rätt och även presenteras på ett enklare sätt för er. Enkel hantering digitalt via Fortnox.

Skatteplanering och Rådgivning

Vid skatteplanering vill man finna de bästa förutsättningarna för att ditt företag inte ska betala mer skatt än nödvändigt.

Startup

Hos oss på Global har vi full koll åt dig och bygger rapportpaket som du kan dela med styrelsen på styrelsemöten – rapporter som är skräddarsydda för just ditt bolag.

Ekonomisupport

Med vår ekonomisupport behöver du aldrig ens fundera på hur olika kvitton, fakturor, löner och annat ska redovisas.

Företagsanalys

Vid en företagsanalys går vi mer på djupet i dina siffror och tittar på detaljerna i din bokförings specifika delar och ser hur ditt företag mår.