Redovisning och lön

Vi sköter er redovisning för aktiebolag, handels- och kommanditbolag, stiftelser, ekonomiska- och ideella föreningar samt för enskilda firmor.

Vi sköter er löpande bokföring, upprättar ert bokslut och årsredovisning. Vi upprättar både er och ert företags inkomstdeklarationer. Vi upprättar givetvis era skattedeklarationer löpande och lämnar in kontrolluppgifter för er och era anställda vid årets slut.

Om ni så önskar sköter vi er kund- och leverantörsreskontra samt lönehantering. Vi sköter och administrerar era betalningsrutiner d.v.s ombesörjer utbetalningar till leverantörer och anställda.

Med vår hjälp kommer ni om ni så önskar att få regelbundna analyser med enkla och kortfattade förklaringar om ert företags ekonomiska resultat och ställning. Analyserna skickar vi antingen via e-mail eller per post. Analyserna sker utifrån ett helhetsperspektiv där vi kopplar ihop den löpande redovisningen med prognoser för kvarvarande månader för räkenskapsåret och planerar därmed i god tid innan kommande bokslut.

Vi arbetar vanligtvis mot timpris men vi kan i vissa fall erbjuda löpande bokföring till fast pris. Vad gäller övriga tjänster, kontakta oss för offert.

Vi arbetar med BL Administrations samtliga moduler, Hogia skatt. Vi arbetar också med Fortnox, ett internetbaserat redovisningssytem samt dess rapportering via internet.

Vi utnyttjar den senaste tekniken och det innebär att ni som kund hos oss, via internet, med hjälp av eget lösenord, kommer att kunna logga in på ett serverutrymme och när som helst på dygnet följa ert företags ekonomiska utveckling.

redovisninglon
Call Now Button08 – 556 686 60