Global Redovsining

Redovisning

Vi kan redovisning

Låt inte bokföringen ta tid från din kärnverksamhet. Vi tar hand om allt och sköter redovisning för aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag, stiftelser, ekonomiska föreningar och ideella föreningar samt för enskilda firmor.

Du kommer till oss med dina underlag och vi sätter in dessa i ett bokföringssystem som genererar rapporter till bland annat Skatteverket. Redovisningsdelen behöver inte alltid vara komplicerad men innehåller mycket som både ska kommas ihåg och faktiskt göras i tid, vilket tar både tid och energi från din dagliga verksamhet.

Ska du börja ta ut lön ur ditt företag, har du anställda som ska ha lön, skapa lönespecifikationer, deklarera till Skatteverket, hantera sjuklön och VAB? Årsskifte innebär att bokslut och årsredovisningar ska göras, skrivas under av styrelsen och skickas till Bolagsverket. Vi håller koll på att allt sköts korrekt och i god tid medan du kan sova gott om natten, utan att känna stress över din bokföring.

Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa er med redovisning eller ta kontakt med din lokala redovisningsbyrå i Stockholm!

Fyll i era uppgifter

Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort