Global Redovsining

Redovisning Stockholm

Välkommen till Global, din självklara partner för redovisning i Stockholm! Vi erbjuder företag, egenföretagare, stora som små firmor – att göra redovisning som krävs vid varje bokslut. Global Redovisning har funnits ända sedan 2001 och vi har sett att det finns ett stort behov hos företagen att anlita en konsult som arbetar med redovisning i Stockholm.

Därför erbjuder vi, som är ekonomer och som kan allt om redovisning, att förse företag med redovisning. Vårt företag finns i Stockholms city och vi arbetar med många olika tjänster för företag och deras ekonomi.

Vi erbjuder:
  • Redovisning i Stockholm – först och främst.
  • Bokslut som krävs vid varje räkenskapsårets slut.
  • Råd om skatter som ert företag kan vinna på.
  • Ekonomisk uppföljning om bokföring, redovisning eller bokslut.
  • Budget inför olika projekt, eller inför året som kommer, eller för någon satsning i företaget.
  • Nyckeltalsanalyser när till exempel ett projekt är avslutet eller vid ett bokslut.
  • Likviditetsprognos inför en budget eller andra framtidsprognoser.
  • Lönsamhetsanalyser som kan vara bra att göra vid ett bokslut, vid en redovisning eller liknande tillfälle.
Redovisning stockholm

Anlita oss för redovisning i Stockholm

Redovisning i enlighet med svensk lag om God redovisningssed är vår specialitet. Att erbjuda redovisning i Stockholm är vår kärnverksamhet och vi har stor erfarenhet av olika firmor som behöver redovisning, bokföring, bokslut och deklarationer, med mera. Om ni behöver konsultera oss i skattefrågor, vid nystart av företag eller om företagsöverlåtelse så arbetar både revisorer, jurister och ekonomer hos oss, som har en stor kompetens inom alla dessa ekonomiska frågorna. Som redovisningsbyrå får man som kund till Global Redovisning  tillgång till alla dessa kompetenser och vi hjälper gärna till med den kunskap som besitter.

Vi har kompetensen för att ge kvalitativa redovisningar för aktiebolag, handels- och kommanditbolag, stiftelser, och även ekonomiska föreningar som till exempel bostadsrättsföreningar och ideella föreningar och även för dig som är egen företagare. Inget bolag är för litet för att vi ska kunna hjälpa dig.

Få mer än redovisning

När ni anlitar Global Redovisning får ni mer än “bara” redovisning, om ni vill det kan ni även få tillgång till våra analyser, vi kan göra ekonomiska uppföljningar efter den redovisning som vi ser vid räkenskapsårets slut. Många företag behöver få budget och likviditetsprognoser som gör det möjligt att ha ett cashflow som är nödvändigt för alla företag. Vill ni kan vi även presentera årsredovisningar för ert företag.

Eftersom redovisningen ofta blir som ett bokslut, vilket är en sammanställning av företagets ekonomi så fattar många företagare viktiga beslut baserat på redovisningen. Därför är det väldigt viktigt att redovisningen är rätt och riktig då den blir grunden för ett företag kanske för många år framåt. Det är bland det viktigaste och något som vi är medvetna om, och har arbetssätt som garanterar riktigheten i den redovisning som vi erbjuder företag.

Ta kontakt med oss, vi svarar gärna på alla era frågor – eller om ni hellre vill komma och hälsa på så är ni alltid välkomna till vårt kontor (se nedan) så hjälper vi er med eran redovisning i Stockholm

Fyll i era uppgifter

Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort