Konsultationer

Vi hjälper till med Ekonomisk uppföljning och Analys som t.ex

o Budgetar
o Prognoser
o Likviditetsprognoser
o Nyckeltalsanalyser
o Lönsamhetsberäkningar
o Kalkyler

Vi kan även hantera personal och övrigar administrativa frågor.

Anlitar du oss, behöver du bara en kontaktyta. Vi samarbetar med andra specialister, i de frågor ni själva inte kan hantera, såsom advokater, revisorer, pensionsplanerare, bankkontakter m.m.

konsultationer
Call Now Button08 – 556 686 60