Global Redovsining

Företagsanalys

Genomgående företagsanalys

Vid en företagsanalys går vi mer på djupet i dina siffror och tittar på detaljerna i din bokförings specifika delar och ser hur ditt företag mår. Vi hjälper dig att utföra rätt företagsanalys för dina behov och sedan använda den för att göra rätt prioriteringar.

Analys av företagets ekonomi

Analys av företagets ekonomi är förstås första prioritet. Företagets siffror måste gå ihop om det ska överleva och växa, därmed måste du ha koll på delar som försäljning, intäkter och kostnader. Själva bokföringen och bokslutet ger en bra grund till denna analys.

Vi hjälper dig regelbundet med din företagsanalys samt att läsa siffrorna på rätt sätt så att du har en klar bild av ditt företags ekonomi. Vid investeringar för tillväxt i företaget hjälper vi dig med en framtida prognos och analys för din satsning på att växa.

Vad säger dina nyckeltal?

Att definiera företagets nyckeltal ger en god insikt i företagets hälsa. Här kan vi se hur det går för företaget och vad dina siffror egentligen säger och varför. Det är en bra rutin att regelbundet mäta och följa upp företagets nyckeltal. Försäljning, omsättning och lönsamhet är bra värden att starta med för att sedan utöka med sådant som är mer unikt för din verksamhet. Det går även att mäta digitala nyckeltal såsom vad trafiken på företagets hemsida genererar, mjuka värden som hur välmående arbetsplatsen är, trivsel hos personalen och allmänt välbefinnande

Fyll i era uppgifter

Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort