Global Redovsining

Gör vad du kan, låt oss sköta resten!

Vi erbjuder hjälp med bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationsfrågor, diverse ekonomifrågor, skattefrågor, hjälp vid nystart av företag, företagsöverlåtelser m.m.

Om oss

Vi är ett framtidsinriktat företag

Vi erbjuder hjälp med bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationsfrågor, diverse ekonomifrågor, skattefrågor, hjälp vid nystart av företag, företagsöverlåtelser m.m. Vi arbetar med helhetssyn i bokföringsarbetet vilket innebär att vi hela tiden har siktet inställt på bokslutsproblematik och deklarationsfrågor.

Global redovisning erbjuder bokföringsrapportering i form av filer via e-mail eller via internet. Vad gäller rapporter via internet så arbetar vi med Fortnox och BL Administration. Global Redovisning ser fram mot nya intressanta uppdrag. Tag kontakt med oss för en diskussion rörande ditt företag.

Våra Tjänster

För oss är det självklart att våra kunder har behov av mer än en slags tjänst. De som anlitar oss kommer fortsättningsvis bara att behöva en kontaktyta vad gäller ärenden av ekonomisk, administrativ, skattemässig och juridisk karaktär.

Redovisning

Vi tar hand om allt och sköter redovisning för aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag, stiftelser, ekonomiska föreningar och ideella föreningar samt för enskilda firmor.

Företagsanalys

Vid en företagsanalys går vi mer på djupet i dina siffror och tittar på detaljerna i din bokförings specifika delar och ser hur ditt företag mår.

Skatteplanering & Rådgivning

Vid skatteplanering vill man finna de bästa förutsättningarna för att ditt företag inte ska betala mer skatt än nödvändigt.

Startup

Hos oss på Global har vi full koll åt dig och bygger rapportpaket som du kan dela med styrelsen på styrelsemöten – rapporter som är skräddarsydda för just ditt bolag.

Ekonomisupport

Med vår ekonomisupport behöver du aldrig ens fundera på hur olika kvitton, fakturor, löner och annat ska redovisas.

Vår affärsidé

Vi sköter om hela eller vissa delar av din ekonomiavdelning

Vi har stor kompetens inom såväl det ekonomiska, administrativa, juridiska som skattemässiga området. Genom att anlita oss sparar ni värdefull tid som ni kan lägga på er kärnverksamhet. Gör vad du kan, låt oss sköta resten.

Global Redovisning utnyttjar den senaste tekniken. För oss är det en självklarhet att ni som valt att lägga ut hela eller delar av er ekonomi/administration har behov av snabb åtkomst till rapporter beträffande resultat och ställning etc. Hos oss kan ni få via säker internet-uppkoppling tillgång till olika rapporter för ert företag.

Låter allt detta bra? Kontakta oss för en diskussion om vad vi kan göra för dig!